Arbejdspsykologisk Center

Vi tilbyder

Temadage og kurser 

Stresshåndtering rådgivning

Psykolog samtaler

Supervision

Møde- og kursusfaciliteter

centralt i Slagelse

Arbejdsmiljø hvor mennesker trives

Arbejdspsykologisk Center er en psykologisk rådgivnings-, behandlings- og kursusvirksomhed.

Vi tilbyder psykologsamtaler, supervision, rådgivning og undervisning i psykisk arbejdsmiljø og relaterede emner inden for det arbejdspsykologiske område.

Vi henvender os til offentlige og private virksomheder, der ønsker at optimere det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel.

APC drives af arbejdspsykolog Anton Eg Andersen og sygeplejerske Anne Gro Hansen. Vi fungerer som professionelle rådgivere i samarbejde med et bredt tværfagligt team af kompetente og erfarne fagpersoner inden for sundheds- og arbejdsmiljøområdet.

Vores mål er at fremme virksomheders psykiske arbejdsmiljø, sundhed og personaletrivsel. Et godt psykisk arbejdsmiljø er af afgørende betydning for medarbejdernes tilfredshed, motivation og produktivitet. Ligesom et godt psykisk arbejdsmiljø sikrer lavt sygefravær og fastholdelse af medarbejderne.

Vores metode er at arbejde ud fra et helhedsorienteret syn ved hjælp af gennemprøvede metoder efter principperne Best Theory & Best Practice. Vi tilbyder virksomheder og enkeltpersoner redskaber til at kunne agere konstruktivt og fremadrettet med et nyt perspektiv på sig selv og de faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø.  

Vi mener, at refleksion over egen praksis er en vigtig indgang til et sundt arbejdsmiljø og et arbejdsliv, hvor der er sammenhæng, medindflydelse, trivsel og arbejdsglæde.

Hvorfor bruge APC?

Vores ekspertise på området gør os til en professionel sparringspartner for hele virksomheden såvel som for den enkelte medarbejder i processen med at nå det fælles mål: Et sundt arbejdsmiljø med arbejdsglæde og trivsel. Hermed skabes de bedste forudsætninger for succes - nu og i fremtiden.

Med udgangspunkt i vore klienters ønsker og behov finder vi i samarbejde netop den løsning, der er brug for. Vi formidler konkrete redskaber til forbedring af arbejdsmiljøet og forebyggelse af stress, udbrændthed og sygemeldinger, ligesom vi hjælper stressramte tilbage til arbejdet og en sundere hverdag.

 

Referencer

Sidste nyt